Latest News

Sunday 14 December 2014

DATA SEBENAR: KADAR KEMISKINAN SABAH


DATA menunjukkan bahawa kadar kemiskinan Sabah daripada tahun 2004 ke 2012 menurun 65 peratus. Kadar kemiskinan Sabah pada Tahun 2004-23 peratus, Tahun 2007-16 peratus, Tahun 2009- 19.7 peratus dan Tahun 2012-8.1 peratus.

Sementara kadar mereka yang termasuk dalam kategori miskin tegar, Tahun 2004-6.5 peratus, Tahun 2007-3.7 peratus, Tahun 2009-4.8 peratus dan Tahun 2012-1.6 peratus.

Penurunan kadar kemiskinan Sabah dipengaruhi oleh rancaknya pembangunan ekonomi Sabah yang digambarkan melalui peningkatan bajet negeri. Peningkatan peruntukan daripada kerajaan persekutuan serta bertambahnya pelaburan swasta di pelbagai sektor ekonomi.
  • Facebook Comments
Scroll to Top

Like FB Anti Fitnah Sabah

Informasi terkini Sabah di Facebook