Latest News

Monday 17 August 2015

GERAN KOMUNAL PEMUSNAH RAKYAT?

 TULISAN DI BAWAH ADALAH/FAKTA/IDEA/PENERANGAN/PENCERAHAN/PENDAPAT/MAKLUM BALAS PENULIS TERHADAP ISU:

(i) Mana tu Joseph kurup... Oleh FB Dusun Tohuri (screenshot)

TIDAK benar geran komunal pemusnah tanah rakyat kerana melalui geran tersebut, ianya tidak mudah berpindah tangan dan tidak boleh dijual kepada pihak ketiga.

Jika geran tanah diberikan kepada individu, maka sudah tentu ianya mudah djual! Kerajaan telah mengenal pasti mengapa geran komunal menggantikan geran individu ekoran seluas lebih 1.4 juta hektar tanah berbentuk geran individu telah berpindah tangan atau telah djual.

Untuk mengelak agar tanah diwarisi generasi akan datang, maka geran komunal diperkenalkan oleh kerajaan negeri.

Sebenarnya, mereka yang anti 'Geran Komunal' adalah terdiri daripada broker tanah. Oleh kerana diperkenalkan geran komunal, maka mereka kehilangan bisnes. Biasalah kalau seseorang atau kumpulan tertentu kehilangan perniagaan, sudah tentu mempertikai tindakan yang menghalang.
  • Facebook Comments
Scroll to Top

Like FB Anti Fitnah Sabah

Informasi terkini Sabah di Facebook